Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
37041
Sted- og lokalitetsnummer
190411-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj er fjernet og afmeldt som fredet fortidsminde ********************************************** Høj, "Enhøj", 1,60 (fra N) - 0,90 m (fra S) - 0,50 m (fra Ø) x 11 - 13 m. Helt forgravet overflade med adskillige huller til bunds. Græsklædt, i ager.

Undersøgelseshistorie

1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Sløjfet ved land- og skovbrug - Den antikvariske Samling i Ribe
1942
Museal udgravning - Den antikvariske Samling i Ribe
1942
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerHøjen udgravet og sløjfet i 1943. Eksisterer stadigvæk som en lav, overpløjet højning i landskabet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links