Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150373
Sted- og lokalitetsnummer
110606-4
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,2 x 18 m. Top og side mod vest skråt afgravet ca. 1 m dybt. Fod delvis afpløjet, står mod nord med skrå, ubevokset skrænt. Siderne ujævne. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn temmelig stor ødelagt Høj. Bevoksning: 1980: Græs
1912
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed gravning i den syøstlige del af højen var ejeren stødt på en gravkiste, som blev undersøgt af NM. Den var forsynet med 3 overliggere og tætnet med mindre sten og ler og fuldstændig jordfri. Kisten var omgivet af en stor stendynge, der var forstyrret ved tidligere udgravninger. I Graven fandtes et ubrændt lig, anbragt på et lag af skærver med hovedet i vest. Over skærvelaget var der spor af dyreskind samt groft vævet uldtøj, der også syntes at omslutte venstre arms knogler. Fra graven stammer et bronzesværd med dupsko, rester af et håndtag og skede af træ. Desuden blev der indsendt en sten med skålformet fordybning og en echinit, der fandtes i fyldjorden af ejerens gravning.
1912
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Museum Thy
1912
Museal besigtigelse - Museum Thy
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,2 x 18 M. Fra Top mod V. affladet ca. 1 M. d. Fod delvis afpløjet. Herfra Bronzealders Kiste undersøgt af Nationalmuseet (Brusendorff) 1912. [Kjær henfører beskrivelsen til Yde nr. 13, men svarer formodentlig til Yde nr. 12]. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,2 x 18 m. Top og Side mod Vest skraat afgravet ca. 1 m dybt. Fod delvis afpløjet, staar mod Nord med skraa ubevokset Skrænt. Siderne ujævne. Græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 2,2 x 20,0 x 16,5 m. Top og side mod V skråt afgravet ca. 1 m. dybt. Ø-side ujævn. De tidligere beskrevne afpløjningsskader ved højfod nu tilgroede. På højtop imod SØ rejst en "pyntedysse" bestående af stor dæksten, 1 x 0,9 x 0,2 m., samt to sidesten. Bemærk at høj på 4 cm.-kort betegnes som "dysse". ********************************************** Genbesigtigelse 17.08.1981: Den ved nyberejsningen 1980 omtalte "pyntedysse" på top af høj er iflg. lokal meddeler (navneoplysning på skema) opført før 1. verdenskrig af sten fra en grav i højen. I 1912 udgravede cand.phil. Å. Brusendorff en æ.bronzealder stenkiste i højen. Den ene af kistens dæksten (cf. foto i beretning på NM nr. 4058) er identisk med dækstenen på "pyntedyssen" (cf. JHB 1980 film nr. 008/32). JHB Bevoksning: 1980: Græs
1991
Analyser af materiale - Antropologisk Laboratorium, Panum InstituttetI beretningen findes en antropologisk bestemmelse af skelettet. Knoglerne stammer fra et voksent individ mellem 25 og 40 år.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager. På toppen pyntedysse.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links