Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
54354
Sted- og lokalitetsnummer
060203-41
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/9 1884. Gdr. M.P. Kofod Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde. Stor høj, "Falhøj", ca. 6 x ca. 22 m. Der er i ældre tid gravet et ubetydeligt hul i den vestlige side, ellers ube- skadiget. Bevokset med krat.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFalhøi eller Faalhøi. En almindelig smuk Jordhøi af almindelig Størrelse. Overtroen beskjæftiger sig meget med denne Høi, hvilket af gamle Beretninger ses at have været Tilfældet alt for Aarhundreder siden. Det gamle Sagn som Præsten Hans Ravnholdt i god Tro meddelte 1624: "at der var Bjergtrolde i Høien og at der dengang levede en Pige, som havde været inde hos disse og med en Bjergtrold havde 8 Børn" - det kjendes og fortælles endnu den Dag i Dag. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor, smuk Høj, "Falhøj". F.M. 1884.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Falhøj", 5 x 26,4 x 25 m. Ganske velformet høj men helt gemt af træer og krat. 12 grantræer er ulovligt plantet på højen for mindre end 5 år siden. Maegård", der lovede inden 6 mdr. fra dato at fjerne grantræerne. 1986: Konstateret at granerne ikke er fjernet. Forsøgte forgæves at kontakte lodsejeren. Hvis træerne ved en fornyet genbesigtigelse (ved lejlighed) i 1987 eller 1988 fremdeles står ulovligt på højen, bør der skrides ind med kraftig påtale. ** Seværdighedsforklaring ** Vil efter pleje være mere seværdig og få øget landskabelig virkning. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links