Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42267
Sted- og lokalitetsnummer
070103-17
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/9 1917 (H.J. Vest) Diplom Runddysse, højen 2 x 18 m. Ubetydelige ujævnheder i overfladen. Sænkning langs foden praktisk talt hele vejen rundt, i ca. 1 m's bredde. Centralt i højen et åbent gravkammer af regelmæssig rektangulær form, sat af 4 sten. Gravens længde - på det nærmes- te i Ø-V - 1,10 m, bredden 0,85 m, dybde ca. 0,80 m. Graven no- get opfyldt. Dæksten mangler. Randstenene fjernede. Mod SV to brudsykker af en større sten. Tæt bevokset med bøg etc., i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse 2 m høj, 18 i Tværmaal. En Del Huller om Højens Fod angiver, at der er gravet Kranssten op. I sv. Hjørne ligger endnu to Stykker af en større Sten, det ene med Skydehul - Centralt i Højen ligger et aabent Gravkammer, sat af 4 Sten med regelmæssig rekttangulær Form. Gravens Længde, paa det nærmeste i Ø-V, er 1.10 m, dens Bredde 0.85 m. Den er delvis opfyldt. Dens oprindelige Dybde har været ca. 0.80 m. Dæksten mangler. - Træbevokset, i Skov. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Højen 2 x 18 m. Ubetydelige ujævnheder i overfladen. Sænkning langs foden praktisk talt hele vejen rundt, i ca. 1 m's bredde. Centralt i højen et åbent gravkammer af regelmæssigt rektangulær form, sat af 4 sten. Gravens længde - på det nærmeste i ø-v - 1.10 m, bredden 0.85 m, dybde ca. 0.80 m. Graven noget opfyldt. Dæksten mangler. Randstenene fjernede. Mod sv. to brudstykker af en større sten. Tæt bevokset med bøg etc. i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFarnæs skov. Runddysse i høj, 1,6-2 m. h. Som beskrevet på blåt kort, brotset fra at den store sten i brudstykker mod SV ikke kunne ses. Noget kvas ligger over centralgraven. Film: 003:20:20 - overstreget på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links