Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462590
Sted- og lokalitetsnummer
070608-111
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/11 1924, gårdejerske Anna Ebbe. Diplom Afmærkn.: MS 926, Rosenberg Høj, 0,5 x 12 m, med en kreds af 6 sten. 4 m nord-øst for kredsen ligger to store sten, henholdsvis 1,4 og 1,1 m lange. Bautasten rejst 1953.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj m. Stenkreds et Par Meter fra Skellet til Mtr. Nr. 163, og V for Høj paa denne Lod. Højens Diam. er 12 m, Højden 0,50 m. Stenkredsens Tværmaal 10 m. 16 Sten af Mellemstørrelse, indtil 1,00 m, er synlige. Indenfor Kredsen mod N ses 3 Sten. 1 m udenfor Kredsen mod Ø ligger en rund Sten, 0,80 m stor, den har maaske hørt til Kredsen. 4 m NØ for Kredsen ligger 2 Sten med 2 m's indbyrdes Afstand, den sydlige 1,40 m x 0,90 m x 0,40 m, den nordlige 1,10 m x 0,55 m x 0,15 m ov. Jorden. I Bøgeskov. Fredlyst. Dklt. Nr. 2. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 0,5 x 12 m, med en Kreds af 16 Sten. 4 m NØ for Kredsen ligger to store Sten, henh. 1,4 og 1,1 m lange. Bautasten rejst 1953.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 1,1 x 16 x 12 m. Høj, ca. 0,7 m høj, udflydende det indre af en noget ujævnt forløbende, der således står lidt indenfor højens fod. Stenrammen er orienteret efter verdenshjørnerne og består af indtil meterstore (enkelte lidt større) sten siddende spredt i lidt bugtende rækker, der former et kvadrat med en sidelængde på 8,5 m. I N 3, i Ø 7, i S 6 og i V 4 sten. Hertil kommer spredte sten indenfor rammen, bl.a. nær Ø-enden en mere end meterstor, samt en sten ca. 2 m udenfor V-siden. Ca. 3 m S for rammen ligger en 2 m lang bautasten. En 1,1 m høj bauta står ca. 5 m Ø for rammens Ø-sides midte. Denne sten - men ikke andre - er medregnet i måleangivelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links