Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462593
Sted- og lokalitetsnummer
070608-114
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/11 1924, Gårdejerske Anna Ebbe. Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 0,8 x 16 m, med en ufuldstændig stenkreds 0,5 m inden- for foden. Øst for foden skråtstillet sten, 1,05 m lang. Rejst 1953.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj i Granplantning, 7 m NV for 113. Højen er velbevaret 16 m i Diam. 0,80 m høj. 1,50 m Ø for Foden er Sten i skraa Stilling, 1,05 m x 0,60 m stor ov. Jorden. 0,50 m indenfor Højfod en ufuldstændig Kreds af Sten. Fredlyst. Dklt. Nr. 5. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,8 x 16 m, med en ufuldstændig Stenkreds 0,5 m indenfor Foden. Ø for Foden skraatstillet Sten, 1,05 m lang. Rejst 1953.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Højens mål:0,7 x 15 x 11,5 m. Lav høj, ca. 12 m/diam., ca.2 m indenfor højfoden omsat med med stenkreds, hvoraf 14 erkendtes. 3 m ØSØ for højfoden en 0,7 n høj bautasten. 5-6 m NØ for højen 2 tætliggende bautasten (ikke medregnet ved opmåling). Som det vil ses svarer det her beskrevne kun delvist til fredningsteksten. Da højen imidlertid er afsat på denne position med sb.nr.114 på kalke af sb-matr.kort hos RAS, er den trods alt formodentlig korrekt identificeret. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk24 synlige randsten. En meterstor sten liggende på nordlig højfod. FM - fortidsmindesten sat mellem højfod og stående bautasten mod ØSØ.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links