Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462599
Sted- og lokalitetsnummer
070608-122
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/11 1924, sygehusbestyrerinde, gårdejerske Karen Buck. Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 1 x 13 m, med kreds af sten, hvoraf 15 ses. Ved høj- foden i øst står en 0,75 m høj sten.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Rund Jordhøi med Randstene, 5 Fod høi, 37 Fod i Tværmaal [formentlig identisk med sb.122]. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj m. Stenkreds paa Loddens nordvestlige Del, 13 m i Diam. 1,00 m høj, med en svag Lavning paa Toppen. Stenkredsens Tværmaal 11 m. Den synes at være omtrent fuldstændig, men er, særlig paa Nord- og Vestsiden delvis jorddækket. 15 Sten er synlige, men der vist ialt ca. 34 Sten. Højen er beplantet med Gran. Ved Højfoden mod Ø staar en Sten, 0,75 m høj. Fra Midten af 122 til Midten af 123 er i øst- til nordlig Retning 38 m. Fredlyst. Dklt. Nr. 1. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1 x 13 m, med Kreds af Sten, hvoraf 15 ses. Ved Højfoden i Ø staar en 0,75 m høj Sten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Høj, hvis fyld er flydt noget uens ud forbi stenkredsen (8 m i diam.), således at denne nu erkendes 1-4 m indenfor højfoden, og således at højens diam.veksler fra 10 til 13 m. Af stenkredsen ses 14 sten. En 0,8 m høj bautasten står i den østlige (nuværende) højfod ca. 4 m udenfor stenkredsen. Stik syd fra højfod ses en større liggende sten, ca. 1,5 x 1,2 m stor og 0,4 m høj. Væltet bautasten ? ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret anlæg, der indgår i seværdig gruppe af fortids- minder. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk10 synlige randsten. FM - fortidsmindesten sat i højfod i øst ved bauta.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links