9639 oversigt. Set fra S.
.
9638 oversigt. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462579
Sted- og lokalitetsnummer
070608-99
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/11 1925 (Gdr. Peder Ebbe) Diplom Afmærkn.: MS (1926 el. 1927, G. Rosenberg) Høj med stenkreds, 0,25 x 11 m. Kransen af 23 sten 2 m indenfor højfod. Ca. 3 m S og Ø for kredsen ligger 4 store sten i række. Sti over nordenden. 3 bautasten rejst 1953.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(81-95) Gravplads i Skoven [sb.97-106,252-253,267-269], paa et lille Terrain: a. smaae flade Jordhøie med Omsætning af Stene [sb.97-99,252-253,267], de største Høie have 25 Fod i Tværmaal, fem ligge i lige Linie NØ-SV. ... Gravninger i Freilev Skov d. 23. Juni 1879 [sb.97-99,102- 103,105,268-269]: ... F. Ligeledes [intet fundet jvf. sb.268]. ... Bevoksning: 1988: Mos og Løvtræer
1879
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj m. Stenkreds lidt Ø for 98 og N for 97, 11 m i Diam., 0,25 m høj. Kredsen 2 m indenfor Højfod, med 23 Sten synlige, indtil 0,80 m store. Ca. 3 m i S og Ø for Kredsen ligger 4 Sten paa Række, som vist paa hosstaaende Rids. En Sti fører over Kredsens Nordside. Fredlyst. Dklt. Nr. 3. Bevoksning: 1988: Mos og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Stenkreds, 0,25 x 11 m. Kredsen af 23 Sten, 2 m indenfor Højfod. Ca 3 m S og Ø for Kredsen ligger 4 store Sten i Række. Sti over N-Enden. 3 Bautasten rejst 1953.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Mål: 0,3 x 11 x 11 m. Stenkreds i lav, udflydende høj. 22 sten synlige. En skovvej har skåret sig ned midt i højen. S og Ø for kredsen ses 4 store sten, de 3 er rejst i 1953. Højene 77-85 er fejlagtigt afsat som en gruppe dysser (x) på 4 cm-kort. Bevoksning: 1988: Mos og Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. 11 m diameter, 0,3 m høj. 25 synlige randsten. I Ø og V, hvor et kørespor har ført over højen, er randsten trykket ca 20 cm ned, men ses i køresporets tidligere forløb. Fire bautasten 2,5 m SØ og S for høj, heraf er tre rejst i 1953. En femte sten ligger 2,5 SV for højfod og 2,5 m V for den vestligste af de tre rejste bautasten. FM-sten sat mellem høj og den østligste af de i 1953 tre rejste bautasten.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links