Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462569
Sted- og lokalitetsnummer
070608-84
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/7 1933, gdr. Karl Hansen og hustru. Høj, 3,5 x 28 m. 3 m indenfor foden en ufuldstændig stenræk- ke på 64 sten. 3 m Ø for højfod en stor bautasten, 2,7 m høj. Skeldige over højen. Matr.nr. 169: Høj i skel til matr.nr. 168 af Frejlev.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(73) Jordhøi med store Randstene, 11 Fod høi, 62 Fod i Tværmaal. [Kan ikke identificeres med sikkerhed. Beskrivelsen passer med senere beskrivelser, men afsætningen på kort er usikker]. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNØ for 83, i Skællet mellem mtr. Nr. 168-169, ligger en stor Gravhøj 28 m i Diam. 3,50 m høj, heraf de 12 m paa Mtr. Nr. 168. Dens Overflade er ujævn dels fordi Skældiget gaar over dem, dels fordi Dyr og Mennesker har gravet i dem, dog vist uden at beskadige den alvorligt. Ujævnhederne vil kunne rettes. Ca. 3 m indenfor Højfoden en Kreds af Sten, ufuldstændig, med 64 Sten, indtil 1,50 m store. Heraf Halvparten paa hver Lod. 3 m Ø for Højfoden ligger en stor Bautasten, 2,70 m x 1,50 m x 0,60 m, hvis Top er afkløvet, men findes paa Stedet. En anden, meget stor Bautasten har ligget ved Østsiden af denne, men er slaaet itu og fjærnet for nogle Aar siden. Et Hul i Jorden, og et Fundament af Sten viser hvor den har staaet. I Stenkredsen indenfor den liggende Bautasten rager en stor Sten op. Den gaar maaske ned til Højens Bund. Kbmd. V. Sidenius har gravet en Rende i Højen uden at finde noget. Renden gaar ikke tilbunds. Fredningsværdig. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1923
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 28 m. 3 m indenfor Foden en ufuldstændig Stenrække paa 64 Sten. 3 m Ø for Højfod en stor Bautasten, 2,7 m lang. Skeldige over Højen.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Mål: 3,4 x 35 x 27 m Monumental storhøj omsat med en stedvis afbrudt fodkrans af usædvanlig store (0,75 - 1,5 m) sten, af hvilke mindst 75 er synlige. Østligt i fodkransen står en 1 m høj bautasten, og 8 m Ø herfor en fritstående. 1,8 m høj bauta understøttet af mindst 7 synlige fodsten. Fodkransen udgør i Ø og SØ endnu højens faktiske afgrænsning, mens højfylden iøvrigt er flydt 2-3 m ud forbi fodkransen, hvis diam. er 24-25 m. Højens overflade (og dermed dens kontur) er temmelig ujævn p.gr.a. talrige, tildels endnu beboede rævegrave, som flere steder har undermineret randsten. Ander beskadigelser er forårsaget sf store gamle rodvæltere, både i højsiderne og tre steder i fodkransen. Især i dennes SØ del er mange sten opvæltet af en stor rodvælter. Højen vil vinde kraftigt ved restaurering ( fordrivelse af ræve, udjævning af rævegravsudmundinger og rodvæltere, reetablering og nænsom frilæggelse af tilhørende dele af randstenskæde, udtyndning af bevoksning på højen). M.S., som iflg. fredningsteksten skal være opsat ved højen findes ikke. ** Seværdighedsforklaring ** Et for sin type usædvanlig storladent og imponerende fortidsminde beliggende 20 m fra skovvej. Især efter restaurering vil højen naturligt høre hjemme i højeste seværdighedsgruppe. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk90 synlige randsten, 0,4-1,3 m store.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links