Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4625148
Sted- og lokalitetsnummer
070608-250
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højning, ca. 0,4 x 10 m, omgivet af 22 stående eller væltede store sten. I NØ en skråtstillet bauta, 0,3 m høj og 1 x 1 m bred ved basis. Stenen står i fodkæden.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(78) Stenlægning [sbnr. 250] af store Stene paa svagt høinet Terrain med reist Bautasten udenfor.
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor, smuk Bautasten [sbnr.92] staar østlig paa Lodden ved Skovvejen, som i nord-sydlig Retning fører gennem Skoven. Den er naturlig formet, tresidet, bredest forneden og tilspidset foroven, 1,80 m høj ov. Jorden. En lodret staaende Flade vender mod V, 1,30 m br. De to andre Sider er ligeledes forneden 1,30 m brede. Fredlyses eventuelt. Sket i 1933. Den staar 2,50 m Ø for en forstyrret Stenkreds [sbnr.250] hvis Sten, særlig mod Ø, har haft ret store Dimensioner, den største, 0,90 m højt ov. Jorden, 0,90 m br., staar utvivlsomt endnu paa Plads 1,60 m V for Bautastenen. Iøvrigt staar endnu paa Plads af Kredsstenene 9 Stk. i Nordsiden, og mod S staar vist 5 Sten paa Plads. Ind over Kredsen er bygget et Træskur, som anvendes som Stald, og 9 Sten, som formentlig har hørt til Kredsen, danner nu en Indhegning ved Skurets Sydside. Fredes ikke. [gl.]
1984
Museal berejsning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningCa. 3 m V for bautastenen ligger en stenkreds (=SvTh.AC) bestående af tildels meget store (optil 1,8 m) sten. Fuldstændigt bevaret er kredsens sydlige halvdel med 10 sten in situ. Diam. 6,5 m (Ø-V), 10 m (?) N-S. Den nordlige halvdel af kredsens indre optages af et 5,1 x 2,8 m stort, spinkelt bygget, gammelt betonfundament til vægge og skorsten af en lille jagthytte el.lign. Fundamentet har med sine to nordlige hjørner forstyrret stenkredsen, hvis sten her ses liggende udvæltet på skovbunden udenfor kredsen. Nordligste del af denne synes dog bevaret med 6-8 sten in situ, og -længst mod Ø- en 1,0 m høj, bautaligende sten, lidt udhældende. Det kun ca. 30 cm dybt begravede betonfundament bør fjernes ( helst i forbindelse med en arkæologisk undersøgelse af dets umiddelbare omgivelser), og de forstyrrede dele af stenkredsen bør retableres med de som nævnt forhåndenværende sten. Hele anlægget bør derpå ubetinget fredes.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkBautasten med fredningsnummer 462574 står 2 m Ø for højens stenkreds.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links