Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332213
Sted- og lokalitetsnummer
030214-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse 0,75 x 13 m af kamret kun en bæresten og den ned- væltede dæksten tilbage. Tjørnekrat.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMark 11.En Runddysse, beliggende paa fladt Terrain.Den omgivende Jordhøi er 2 1/2' høi og 42' i Diameter, og paa den er indvæltet talrige Stene, hvorfor en Sondring mellem disse og mulige Randstene ikke kan foretages. Af Kammeret staar kun en Bæresteen mod Øst. Dækstenen er bortvæltet, den er 9 3/4' lang, 1 1/2' tyk og 5 1/2' bred. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 3/4 x 13 m., af Kamret kun en Bæresten og den nedvæltede Dæksten tilbage. Tjørnekrat.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse? Højen måler ca 0,5x13x13 m med en ret diffus fod - god pløjeafstand. Kamret er forstyrret. Der ses 3 bæresten og 1 afvæltet dæksten, hvor der findes mange skåltegn. Den rager ca 0,8 m op over højen. Der findes randsten, mindst 7 og mange sprængte stenstykker og marksten. Jeg bad ikke bestyrer om at fjerne sten, da det kræver faglig viden, at fjerne marksten. Højen ligger på et udyrket stykke. Mål ca 20x13 m. i N-S'lig retning. Den ligger ca 50 m fra gruset markvej og 900 m fra landevej. Kunne ved pleje blive **. Meget højt i terræn, vidt udsyn. . Ejer: 3322-14. ** Seværdighedsforklaring ** Forstyrret rund?dysse, meget højt i terræn med vidt udsyn især mod Tissø. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links