Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421316
Sted- og lokalitetsnummer
230207-19
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse; lav jordhøj, 0,5 x 11 m. Ved sydøstfoden 2 væltede og næsten jorddækkede randsten. Midt på højen rester af et kammer: en 1,30 m lang sten med længderetning NV-SØ med sin flade side vendende mod højens midte. Den rager 0,4 m op over jorden. En sten af lignende dimensioner ligger omvæltet ved SØ-enden af denne. Træ- og purbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDysse. Lav, udtværet Jordhøj, 0.50 x 11 m. Ved sydøstre Fod 2 væltede og næsten jorddækkede Randsten. Midt paa Højen Rester af et Kammer, en 1.30 m lang Sten staar, sikkert endnu paa Plads, med Længderetning NV-SØ og vendende en flad og ret lodret Side ind mod Højens Midte. Den rager nu 0.40 m op over Jorden. En Sten af lignende Dimensioner ligger omvæltet ved dens sydøstre Ende. Bevoksning: 1984: Mos og Løvkrat
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, lav jordhøj, 0.5 x 11 m. Ved sydøstfoden 2 væltede og næsten jorddækkede randsten. Midt på højen rester af et kammer: en 1.3 m lang sten med længderetning nordvest-sydøst med sin flade side vendende mod højens midte. Den rager 0.4 m op over jorden. En sten af lignende dimensioner ligger omvæltet ved sydøstenden af denne. Træ- og purbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotRundhøj, flad, med forstyrret dyssekammer.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Holdes ryddet. Bevoksning: 1984: Mos og Løvkrat
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links