Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421222
Sted- og lokalitetsnummer
230207-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Hundslev, Bd. V, bl. 121, art. 146. Høj, "Galgehøj", 2,5 x 15 m. Den sydlige halvdel, omtrent til højmidte, bortkørt. I nordsiden et par større randsten blottede. Kratbevokset i ager. 4 kv.m. omkring fixpunktet på art. 59 tilh. Geod. Inst.

Undersøgelseshistorie

1880
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Museet på Sønderborg SlotOmkring 1875 frilagdes i den sydøstlige del af højen en stenpakning, som omgav en ramme af større sten. Graven indeholdt mellem brændte ben et bronzesværd med træskede, en nål, en armring (?) og et lerkar. Fundene, som opbevaredes på Rumohrsgård, er bortkomne.
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest. Nu ca. 2.50 x 15 m. Hele den sydlige Halvdel, omtrent til Højmidte, bortkørt. Centralgraven maa dog antages urørt. I nordre Side et Par større Randsten blottede. Tæt tilgroet med Krat i Ager.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Galgehøj", 2.5 x 15 m. Den sydlige halvdel, omtrent til højmidte, bortkørt. I nordsiden et par større randsten blottede. Kratbevokset, i ager.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot"Galgehøj" - (grøn) - en del af højen er afgravet. Der blev fundet et bronzesværd, se bilag.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Galgehøj". Højen er aflang, ca. 16 x 11 m., i retning VSV/ØNØ, 2,5 m. i Ø-enden og noget lavere i V. Den er meget uregelmæssig, men skaderne synes at være af ældre dato. Beskadigelser: Delvis fjernelse, randbeskadigelser, affladning af top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Krat. Foto: S/H og F 07.12 fra SØ, 07.13 fra VNV.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Er dog helt tilgroet med buske og krat og træer - burde fældes for at synliggøre højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links