Oversigt af gravhøj set fra nordvest
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41124
Sted- og lokalitetsnummer
230102-90
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: grundbog Havnbjerg, bd. I, bl. 1, art. 1, krtbl. 1, prcl. 9. Høj, 1,5 x 18 m. Midt i højen et rundt hul ca. 3 - 4 m stort og 1,5 m dybt. Ca. en tredjedel af højen mod syd er bortgravet. NMI: Ingen MS ses. Iflg. museets deklarationer og kort har denne høj ikke tidl. været fredet.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSamme Skov [sb.88]. Halvdelen af en Høj, liggende op mod Skovhegnet. Den anden Halvdel er sløjfet paa den tilstødende Mark. Ca. 13 m i Tværm., 1 m høj. Ingen Randsten. Midt i Højen umiddelbart op til Hegnet en gammel Udgravning, hvori en stor Sten, aabenbart Rest af et Gravkammer fra Stenalderen. Træbevokset i Skov.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 18 m. Midt i højen et rundt hul ca. 3-4 m stort og 1,5 m dybt. Ca. en trediedel af højen mod syd er bortgravet. Ifl. museets deklarationer og kort har denne høj ikke tidl været fredet.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 166: Stenaldergrav (rød) tidligere med dyssekammer (omkring 1870).
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links