set fra vest
.
set fra øst
.
gravkammer på toppen af højen
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41133
Sted- og lokalitetsnummer
230101-61
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 16 m. Midt på toppen et dyssekammer orienteret NV-SØ. Kamrets længde er ca. 1,20 m, dets bredde 0,65 m, de to langsider består hver af en stor stenblok, mod syd- øst er en lavere tærkelsten og nordvestsiden er opbygget af paksten. Over kammeret en dæksten. Mod nord ses 2 rand- sten. (Dækstenen lagt på plads af Raklev, den var skubbet lidt ud fra kammeret. Selve kammeret er ikke restaureret, blot tomt, her fandtes en flintdolk medtaget til National- museet af Raklev).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Rund Høj, Overfladen noget ujævn, iøvrigt velbevaret, 1,50 x 13 m. To Randsten ved nordre Højfod. Ved Siden af dem ligger en stor, nu i to Dele sprængt, ret flad Sten. Den har været ca. 1,60 x 1,70 m. Antagelig er det den afvæltede Dæksten til et Kammer, som formentlig ligger urørt og helt skjult midt i Højen. Under Grønsværet føles her større Sten. - I tæt Ungskov. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1946
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKammeret udgravet af J. Raben 1945, dækstenen lagt på plads af Raben og Raklev i 1946. På den brolagte kammerbund fandtes en flintdolk. Højere oppe stod en yngre bronzealderurne med brændte ben og skår af yderligere 1-2 lerkar.
1946
Museal udgravning - Museet på Sønderborg SlotUdgravning og restaurering af højren ved Raklev og Raben.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 16 m. Midt på toppen et dyssekammer, orienteret nordvest-sydøst. Kamrets længde er ca. 1,20 m, det bredde 0,65 m, de to langsider består hver af en stor stenblok, mod sydøst er en lavere tærskelsten og nordvestsiden er opbygget af paksten. Over kamret en dæksten. Mod nord ses 2 randsten. [Restaurering jvf. 664/45].
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotRundhøj (rød) "Gl. Troldhøj", tværmål 12 m, ca. 1,50 m høj, kamret sgl. uberørt.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Troldhøj". Som beskrevet. Fjern opvækst. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links