Oversigt - fra N
.
Oversigt - fra S
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292818
Sted- og lokalitetsnummer
010602-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af stor høj, nu kun ringformet vold, 20 m i diameter, 2 m høj.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Toppen af en lille rund Bakke, som ligger meget høit, hæver sig en rund Vold, der falder temmelig brat af mod Bakkeskraaningen. Bag denne Vold, som er omtrent 2 Alen bred paa Overfladen, gaaer en omtrent 2 Alen dyb Grav, indenfor hvilken en uregelmæssig Jordknold hæver sig i Høide med Volden. Mod Syd findes ingen Grav eller Vold, idet den indre Høining skyder sig helt ud til Bakkeskraaningen. Hvor Graven ender paa begge Sider af den indre Høi forbindes denne og Volden ved en meget svag Høining. Den indre Høi er uregelmæssig, det seer ud, som om der er blevet udgravet Noget (en stensat Grav) i dens Midte. Det Hele paafaldende Anlæg, som er omtrent 40 Fod i Gjennemsnit, og som hæver sig omtrent 5 Alen over den naturlige Bakke, kunde ligne en Fæstning i det smaa.
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af stor Høj, nu kun en ringformet Vold, 20 m i Diam., 2 m høj.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiVed besigtigelsen kunne det konstateres, at der muligvis er tale om et middelalderligt voldanlæg (motte), der er en del af fortidsminde 2928:80. Sidstnævnte ligger i forlængelse af dette fortidsminde (2928:18) i nordlig retning, og kan ikke i grundplanen skelnes herfra.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links