Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272733
Sted- og lokalitetsnummer
010504-44
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 3 x 19 m. Top og sider ujævne og afgravede. I toppen ses noget af en flad sten. Græsbevokset med fyr. Højen er forbundet med høj sb. 45. (Høj sb 44 og 45 har tjent som skydevold).

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stærkt afgraven Høi, i Udkanterne ere Leerkar med brændte Been og Bronzepincetter fundne. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3 x 19 m.. Top og Sider ujævne og afgravede. I Toppen ses noget af en flad Sten. Græsbevokset m. Fyr. Højen er forbundet med Høj 45 (se under denne).
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med en næsten udgået, gammel fyr nordligt på topfladen og en anden - med lidt mere liv i - ved SØ-fod. hertil en ung birk på N-side samt 6 få år gamle (måske selvsåede, måske plantede) fyrre især på NV-side øverst oppe. Et par løvfældende buske/unge træer v. fod. Iøvrigt græsklædt. En rævegrav på SØ-side. Omgivet af dyrket mark til alle sider. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:34-37 en særdeles seværdig højgruppe, fuldt synlig fra offentlig vej i S. En rasteplads med skiltning herpå burde overvejes. Ikke offentligt tilgængelig. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links