Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40103
Sted- og lokalitetsnummer
220203-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Barsø, art. 25, kortbl. 1, parcel 37 og 39. Høj, 1,7 (fra vest) - 1,3 (fra nord og øst) x 16 m (øst-vest) - 8 m (nord- syd). Hul i top, 3,5 x 2 m, 0,25 m dybt. Dige i øst-vest hen over højen syd for toppen. Sydside uden for diget stejlt afgravet og overpløjet således, at nuværende sydfod når 3 m syd for digets stensatte nordside. Nordfod afpløjet, så siden står stejlt i indtil 0,8 m's højde. Højfylden meget stensat. Græsklædt og kratbevokset; i ager.

Undersøgelseshistorie

1921
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLidt fra Bjergets Fod ligger Rest af en lille Høj af blandet Sandjord, med et tyndt Lag større og mindre Sten tæt under Grønsværen (Prøvehul gravet). - nu 14 m l. i Ø-V., 5 m br., 1,3 m h. I Toppen Fordybning, 2 x 4 m., omtr. til Bund. Tæt syd for ses lige i det Hegn, som gaar over Højen, en Sten i Overfladen, ca. 1 m l i Ø-V., saavidt ses med Flade i N., 1/2 m br., maaske Rest af et Kammer. Paa selve Toppen af Gyldenbjerg er f. Nakkeenden af en tykn. Øxe.
1921
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,70 (fra V) - 1,30 (fra N og Ø) x 16 m (Ø-V)-8 m (N-S). Hul i top 3,50 x 2 m, 0,25 m dybt. Dige i Ø-V hen over højen S for toppen. S-side uden for diget stejlt afgravet og overpløjet, således at nuværende s-fod når 3 m S for digets stensatte N-side. N-fod afpløjet, så siden står stejlt i indtil 0,80 m's højde. Højfylden meget stenet. Græsklædt og kratbevokset, i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå gl. sb.-kort afmærket ca. 50 m for langt mod NV.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links