skilt ved FM, set fra øst
.
oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
28239
Sted- og lokalitetsnummer
030405-230
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/9 1906, gdr. Jakob Sejr Trier. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj med dysse. 2 x 15 m. Foden mod N afskåret af en vej, og her er højvæggen nu stensat. Kamret sekskantet, 2 m langt, 2,12 m bredt og 2 m højt, dannet af 5 anselige sidesten med flisetætning i mellemrummene. 1 kolossal dæksten med nogle skålformede fordybninger samt mod SØ en 0,42 m høj tærskel- sten. Udenfor denne en kort gang med 1 sten for hver side og en dæksten.

Undersøgelseshistorie

1834
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1834
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOldsager fra kammeret. [Mellem og sen neolitikum].
1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTemmelig højt ovenfor Skraaningen af et længere Højdedrag ud imod en Mose ligger en af en Høj indesluttet Gangbygning af hosstaaende Grundrids [skitse]. Kammeret er 6' langt, 6'4" br. og 6'3" højt (usædvanligt). Mellemrummene mellem de 5 Sidestene ere omhyggeligt udfyldte med flade Fliser. Tærskelstenen mod Gangen er 1 1/2' høj. I Dækstenens flade Overside, der for største Delen er dækket af Jord som i nyere Tid er opkastet over den, ses flere halvkugleformede Fordybninger. Indgangen mod S.Ø. er 5'7" lang 2'6" br. yderst, 2' inderst, over den ligger en flad Dæksten. Ved Udgravningen af denne "Troldestue" for adskillige Aar siden skal være fundet 3 Skeletter, hvert i sit "Hjørne", og ved disse smaa Lerkrukker, Kiler, Pilespidser og Ravperler, hvilket Alt skal være indsendt til Museet. Dette Gravkammer er fredet ved Loddens Salg til Selveje. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1907
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Dysse, 2 x 15 m. Foden mod N afskaaret af en Vej og her er Højvæggen nu stensat. Kamret sexkantet, 2 m. langt NV-SØ, 2,12 m bredt og 2 m. højt, dannet af 5 anseelige Sidesten med Flisetætning i Mellemrummene. 1 kolossal Dæksten med nogle skaalformede Fordybninger, samt mod SØ en 0,42 m. høj Tærskelsten. Udenfor denne en kort Gang med 1 Sten for hver Side og en Dæksten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med dysse. 3,0 m.høj, 18 m.lang, 16 m.bred. Foden mod nord lige afskåret og stensat. I højen et jordfrit dyssekammer, hvoraf kun dækstenen rager op over jordoverfladen. Kammeret er sekskantet, 2 m.langt, 2,12 m.bredt og 2 m.højt, bygget af 5 store sidesten med tørmur i mellemrummene. Mod SØ en kort gang af 2 bæresten, 1 dæksten samt tærskelsten. Enorm dæksten over kammeret, heri findes mindst 6 skålformede fordybninger. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende og tilgængeligt kammer. Fin udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links