oversigt, set fra SV
.
oversigt, set fra nord
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282427
Sted- og lokalitetsnummer
030405-291
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 3,70 x 18 m. I toppen et stort krater næsten tilgroet og ca. 2 m dybt. Af østsiden er vel bortgravet ca. 10 m, her- ved er en stor sten, der ligner en overligger kommen til syne. Henkastet på vestre side ligger en anden stor sten, der ligeledes ligner en overligger, den er antagelig taget op fra topkrateret. Af højens sydside er bortgravet et par meter, beskadigelsen nu bevokset. På højen græs, lyng og et par buske. NMI: Udgravet af Johs. Glob.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid4)- en mindre Høj, hvis Fod er beskadiget ved Pløjning. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1923
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidB 11091-94: Ragekniv, pincet, pilespids og dobbeltknap fundet sammen med brændte ben i en lille stendynge i højen. [Måske fra dette sb.nr. Ifølge protokollen er oldsagerne fundet i den nordligste af tre høje nær Helenehøj, smgl. sb. 290 og 300]. B 11101-06: Bronzesav, Ragekniv, Pilespids, syl og 2 dobbeltknapper. [Ikke et samlet fund, oldsagerne skulle være fundet i urner i den nordligste og mellemste af de tre høje på J.Larsens jord nær Helenehøj = sb.291 og 300 ?].
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,70 x 18 m. I Toppen et stort Krater næsten tilgroet og ca. 2 m. dybt. Af Østsiden er vel bortgravet ca. 10 m., herved er en stor Sten, der ligner en Overligger, kommen til Syne. Henkastet paa vestre Side ligger an anden stor Sten, der ligeledes ligner en Overligger, den er antagelig taget op fra Topkrateret. Af Højens Sydside er bortgravet et Par Meter, Beskadigelsen nu bevoxet. Paa Højen Græs, Lyng og et Par Buske. Udgravet af Johs. Glob.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 3,4 x 18 m. Stejlt afgravede sider (tilgroede), især mod øst. I toppen et gammelt krater, ca. 1 m. dybt, tilgroet. Vest herfor en dynge hovedstore sten, samt en stor flad sten, ca. 1,2 x 1,2 m.. En anden stor sten stikker frem i østsiden nær toppen, muligvis ligger den i jord, der er kastet ud fra krateret. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links