Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312218
Sted- og lokalitetsnummer
030603-46
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/11 1873 Gdr. Peter Frandsen Afmærkn.: MS 1887 Dyssekammer, bestående af 5 sidesten og 1 overligger på plads. Gangen består af 7 sten med 2 overliggere, hvoraf 1 er væltet ned. Rest af jordhøj. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt paa højt Terrain beligggende fritstaaende Gravkammer, Gangbygning i en Runddysse. Selve Kamret, som er sat af 5 Sten, er 5'2" langt, 6'4" bredt, og indtil 4' højt, dækket af en anselig Overliggersten. Mod ØSØ udgaar en ca. 10' lang, 3 1/2' bred Gang, dannet af 7 Sten, der ere 2-2 1/2' høje. En Overligger findes endnu paa sin Plads, medens en anden, den østre, ligger nedvæltet i Gangen, der ligesom Kamret er udgravet. Rester af den omgivende Rundhøj ses endnu ved Gangen. Bevoksning: 1983: Græs
1891
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, bestaaende af 5 Sidesten og 1 Overligger paa Plads. Gangen bestaar af 7 Sten med 2 Overliggere, hvoraf 1 er væltet ned. Rest af Jordhøj. Græsklædt i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer, Ø-V, 6,80 lx3,5 b, bestående af 5 sten i gangen. 2 overliggere på plads, 1 væltet ned. Jordhøj bevaret 1,8 m høj. Små dynger af marksten. Aftalt med ejer om at få dem fjernet til efteråret. . Andet: ejeren ville gerne have den nedfaldne overligger i gangen lagt på plads?!! ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse beliggende på højdedrag og kan ses viden om. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links