Højen set fra syd
.
Højen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41084
Sted- og lokalitetsnummer
220202-57
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Hjordkær, art. 173, kortbl. 1, parcel 516/70. Tingl.: 11/8 1928, Geodætisk Institut, 1 m omkring trianguleringsmærket. Høj, 3,4 x 25 m (øst-vest) – 9 m (nord-syd). Nordlige halvdel bortgravet, sydside stejlt afgravet, så højen har fået aflangt firkantet grundplan med lige langsider og let rundede kortsider. Toppen noget affladet, lidt ujævn. Græs- og lyngklædt, i ager. Geodætisk Instituts trianguleringsmærke vestligt i top (cementblok omkring jernrør i højde med højoverfladen).

Undersøgelseshistorie

1920
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHalvdelen af en Høj. H. 3,40 m. 24 m. i ØV. 8,50 i NS. Hele den nordlige Halvdel er bortkørt for ca 40 Aar siden. Der fandtes "en Stensætning med brændte Ben og flere Urner." Græs- og lyngklædt i Ager.
1920
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,40 x 25 m (Ø-V) - 9 m (N-S). Nordlig halvdel bortgravet, S-side stejlt afgravet, så højen har fået aflangt firesidet Grundplan med lige langsider og let rundede kortsider. Toppen noget affladet, lidt ujævn. Græs- og lyngklædt, i ager. Geod. Inst.'s trianguleringsmærke vestligst i top (cementblok omkring jernrør i højde med højoverfladen). (1 m omkring trianguleringsmærke fredet under G.I, deklaration udst. 11/8-1928)
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjsiderne stærkt nedtrampet af kreaturer i 0,5-2,0 m.'s højde, næsten hele vejen rundt. På højen gror flere ahorn (1-4 m.), 1 birk (<5 m.), 1 mirabelle (<4 m.) samt hybenroser. Skaden påtalt overfor ejeren, der var imod såvel indhegning af højen som pleje af denne.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs videre om

Eksterne links