729 oversigt. Set fra S.
.
745 randstene i NØ. Set fra NØ.
.
746 begge kamre. Set fra SSØ.
.
738 kammer i V. Set fra V.
.
732 kammer i Ø. Set Fra S.
.
731 kammer i Ø. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
372425
Sted- og lokalitetsnummer
040505-15
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/11 1891, fredl. i henhold til reservation fra Herlufsholm gods. Runddysse i ager. Diam. 11,5 m. 2 kamre. Det østlige har 4 bæresten og 1 dæksten med skålformede fordybninger. Det vestlige har også skålformede fordybninger på dækstenen. Bevokset med enkelte buske.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse 11 x 11,64 i Tværmaal. Den har to Kamre. Det østligste er 1,73 M langt 1,42 M bredt, bygget af 4 Stene, hvoraf den ene mod Sydøst er lavere end de andre. Over Graven en Dæksten med mange skaalformede Fordybninger. Det andet Kammer er 1,80 M langt, 0,80 M bredt. Derover en Dæksten med flere skaalformede Fordybninger. Dyssen har 22 Randstene, heraf var en omfalden, to noget skredne. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1904
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse i Ager. Diam. 11.5. 2 Kamre. Det østlige har 4 Bæresten med skaalformede Fordybninger. Det vestlige har ogsaa skaalformede Fordybninger paa Dækstenen. Bevokset med enkelte Buske.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, 2,3 x 12 x 9 m. Velbevaret og komplet randstenskæde på kanten af jordhøj. På højtoppen to dyssekamre. Begge kamre har skålformede fordybninger på overliggeren. Bevokset med tjørn, hindbær og græs. Nogle henkastede flasker fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Nydelig lille runddysse med velbevaret randstenskæde og 2 velbevarede dyssekamre med skåltegn på overliggeren. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj med to dyssekamre. Det østlige kammer har tre bæresten og en dæksten med minimum 20 skåltegn. Det vestlige kammer består af mindre sten end det østlige og det har tre bæresten hvoraf den nordlige (langside) er flækket/kløvet i to dele og minimum 8 skåltegn på dæksten. 22 randstene.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links