Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
140448
Sted- og lokalitetsnummer
110106-132
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/10 1889. Fru Kirstine Sørensen Afmærkn.: MS Høj, 12,5 x 2,3 m. Toppen affladet, skrånende mod SØ. Her rest af broncealdergravkiste: to sten i forsættelse af hin- anden i N-S, 1,5 m. Afpløjet i firkant. MS på top.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMellemstor, lyngbevokset, paa Toppen af en Banke, Tværmaal 18 Skridt, Høide omtrent 9 Fod. Formodentlig gravet i, sunken i Toppen. Bevoksning: 1983: Græs
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet Høj, medtaget, 12.5 m. i Tværm., 2.3 h. En gammel Sænkning har affladet Toppen, der skraaner fra NV. mod SØ. I Sænkningen Rest af Bronzealders Gravkiste: to Sten staaende oprejste i Fortsættelse af hinanden i N-S, tilsammen 1.5 m. l. Siden rundtom stærkt afgravet og afpløjet i Firkant. Græsgroet i Ager. MS laa oprykket og knækket paa Toppen (se Journ. Nr. 20/12), ny rejstes, Stykkerne nedgravedes ved Højfoden. - Fredlyst af Fru Kirstine Sørensen ved Dekl., thingl. 17/9 1889. - E. 1877: Mellemstor, 2.8 m. h. Sænkning i Top. Bevoksning: 1983: Græs
1912
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRetslig undersøgelse og nyrejsning af fredningsstenen [ingen nærmere oplysninger].
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 12,5 x 2,3 m. Toppen affladet, skraanende mod SØ. Her Rest af Bronzealdergravkiste: to Sten i Forsættelse af hinanden i N- S, 1,5 m. Afpløjet i Firkant. MS paa Top.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr., men højen syner noget større, end den er, da den ligger på en græsgroet "knold". Der ses 3 randsten i NØ og 2 i SØ. De omtalte sten fra en kiste i toppen kunne kun skimtes. De ligger nærmest midt for sydsiden. MS på toppen, en knækket MS ligger op til en el-mast ved NV-lige højfod. Mål: 2,4x12x12 m. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og bevokset med spredte buske/træer, som nævnt ved nyberejsning ligger højen på knold og bræmmer er dermed skrånende.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links