Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282666
Sted- og lokalitetsnummer
010201-183
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer, udgravet, i lav højning. Kamret består af 5 sidesten, hvoraf 1 væltet, og 1 dæksten, skredet ned mod Ø. I skov.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Dyrenæsbugten et par hundrede alen fra den fordums strandbred ligget et tildels forstyrret stenaldersgravkammer. - Det har været dannet af 5 sidestene med en åbning mod s.ø., og 1 dæksten, som nu er gleden ned og har trykket de to sidestene om. De 3 tilbagestående sidestene have meget jævne indersider med noget påfaldende skarpe kanter, men det er ikke mulig med bestemthed at afgøre, om de ere frembragte ved konstig udspaltning. Den lave høj, der omgiver gravkammeret, har kun nået lidt op på dækstenen. Det ligger lavt og er nu helt omgivet med grankrat. Bevoksning: 1982: Mos, Græs og Løvkrat
1873
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, udgravet i lav Højning. Kamret bestaar af 5 Sidesten, hvoraf een væltet og een Dæksten skredet ned mod Ø. I Skov.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer omgivet af højkrater med kammer, der består af 1 dæksten, halvt nedskr. mod syd, 4 større sidesten (stående) samt en 5. større sidesten der er væltet antageligt i forbindelse med den store dækstens nedskridning. Derudover ses enkelte deplacerede halvstore sten omkring og i kamret. I vest-siden af højen ses to store randsten og i toppen af kamret endvidere en del hovedstore sten antageligt opkastet i forb. m. tømning af kamret. Dyssen er kraftigt overgroet med kaprifolium og en væltet røn (der stadig skyder) ligger ind over højen. Pleje må på det varmeste anbefales. ** Seværdighedsforklaring ** Kammer ville ved restaurering - herunder rydning af vegetation, fremtræde meget illustrativt. Bevoksning: 1982: Mos, Græs og Løvkrat
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links