Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
352120
Sted- og lokalitetsnummer
040307-39
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/6 1873, hofjægermester A.V. Bech, Valdbygaard. Høj, 2 x 11 m afgravet på alle sider; i toppen 2 bæresten af et kammer.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ved Afgravning paa alle Sider stærkt forstyrret Høj, "Jonshøj", nu c. 7' høj, c. 35' i Tværmaal (oprindelig baade højere og bredere). I dens Top Rester af et udgravet stensat Kammer, nemlig to jævnsides stillede Sidestene, tilsammen 8' lang i Retningen Vest-Øst, og ligeoverfor dem en lignende forskudt fra den oprindelige Plads. I Nærheden af Kamret henligger en Dynge Haandstene øjensynlig stammende fra Udgravningen, som skal være foretaget omkring 1866 af Engelhardt og Vedel, og hvorved, efter Ejerens Meddelelse, skal være fundet to Menneskehoveder, som medtoges til København, samt et Lerkar. Fredet under 17/6 1873. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1893
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 11 m., afgravet paa alle Sider, i Toppen 2 Bæresten af et Kammer.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2,6 x 14,0 x 11,0 m. Siderne stejlt afgravet i gammel tid. I toppen ses 3 bæresten fra et Ø-V orienteret kammer: 1 mod S, 2 mod N. Ud for kammeret 1 sten i højsiden mod V. 2 rævegrave lige udenfor den S-lige højfod, begge foret med cementrør. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links