Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
11132
Sted- og lokalitetsnummer
120608-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Aflyst 7/7 1989. Høj, 30 m i diam. 5 m høj i V-siden, betydelig lavere i øst, hvor højsiden er affladet. Små huller i S-siden. Græs i ager. Den sydligste af "Kammerdal Høje". 1989: Højen kan ikke længere konstateres. Afmeldt. NMI.: Sløjfet 1947; 212/47 / Nej! F1250/65.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.] 2 og 3 "Kammerdalshøjene" have haft betydelige Dimensioner. [Sb.] 2 er nu 22' h., 80-85 i Diam. lyngbevoxet, ødelagt navnlig paa Syd- og Østsiden. Det er i den, at FlintSpydspidsen 19972 fandtes 1861.
1889
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNoget afgravet Høj paa en Skrænt, 30 m. i Diameter, 5 m. høj i Vestsiden, betydelig lavere i Øst, hvor Højsiden er affladet. Smaa Huller i Sydsiden. Græs i Ager. Højen er den sydligste af "Kammerdal Høje".
1939
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen stærkt beskadiget af Tyskerne, ikke undersøgt.
1965
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFortidsmindet kan ikke længere konstateres.
1989
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2009
Diverse sagsbehandling - Aalborg Historiske MuseumSagen vedrører 3 beskadigede gravhøje (120608-2 og 3, 120607-2) beliggende i militært øvelsesterræn, som museet i forbindelse med tilsynet, er blevet opmærksomme på. I tilsynsdatabasen optræder højene som aflyste fortidsminder. Forsvaret ser dem gerne undersøgt/fjernet. Efter samråd med Kuas planlægges en forundersøgelse.
2009
Museal forundersøgelse - Aalborg Historiske MuseumVed museets forundersøgelse blev der konstateret, at der på stedet, hvortil højen er angivet har været kraftig aktivitet i nyere tid, dels som følge af fundering til masteanlæg, dels til kabelnedgravninger samt ikke mindst kørsel med tungt maskinel. Der kunne ikke dokumenteres spor af højkonstruktion men en formodet sekundærbegravelse blev påvist. Denne fremstod som en brandplet bestående af ligbålsrester gravet ned i en lille grube i, hvad der formodes at have været højens periferi. Keramik daterer brandgraven til sen førromersk jernalder, perioden lige før år O. Anlægget dokumenteres og udgravedes i forbindelse med forundersøgelsen og giver ikke anledning til yderligere udgravningsaktivitet på stedet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links