Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
430946
Sted- og lokalitetsnummer
220106-152
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Kulturlag, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,6 x 8,0 m, heri et kammer uden dæksten orienteret NØ-SV, 1,8 m langt 0,6 m bredt og 0,2 m dybt sat af 2 sten i langsiderne og 2 endesten. I skov.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNy høj. Kammer orienteret NØ-SV (1,8 x 0,6 x 0,2 dybt) sat af 2 sten på langsiderne og 2 sten som ender.
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, 0,6 x 8,0 m, heri et kammer uden dæksten orienteret NØ-SV, 1,8 m langt 0,6 m bredt og 0,2 m dybt sat af 2 sten i langsiderne og 2 endesten. I skov.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2006
Museal prøvegravning - Haderslev MuseumVed arkæologisk forundersøgelse forud for staldbyggeri (under 5000 m2)fandtes et udsmidslag fra jernalderen indeholdende keramik, jernslagge samt dyreknogler. Da der ikke blev erkendt egentlig bebyggelse på lokaliteten foretages der ikke en egentlig udgravning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links