Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43107
Sted- og lokalitetsnummer
220106-99
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, 0,50 x 8 m, ligger på naturlig bakke. I midten et kammer 2 m langt i NV-SØ, 1 m bredt, 1 m dybt, sat af 2 sten i hver langside og 1 for hver af enderne, den SØ-lige lidt lavere end de øvrige, mellem sidestenene opstab- let "tør mur". 2 randsten mod SØ.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, ødelagt. Højen afgravet og dens Dimensioner er ubestemmelige. Af Stenkredsen er intet bevaret. Det firsidede Kammer, hvis Indgang findes mod NV., mangler Overligger. Længden er 1,40 m., Br. 0,80 m. 1 Sidesten ses mod N. og 1 mod S. henholdsvis 0,90 x 0,40 m og 0,70 x 0,30 m. Den østligste Sidesten er skjult i Jorden. kamret er jordfyldt, saa dets Dybde ikke kan bestemmes. Det har været udgravet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 0.50 x 8 m. Ligger på naturlig bakke. I midten et kammer 2 m langt i nv-sø, 1 m bredt, 1 m dybt, sat af 2 sten i hver langside og 1 for hver af enderne, den sø-lige lidt lavere end de øvrige, mellem sidestenene opstablet "tør mur". 2 randsten mod sø.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen NØ-lige sidesten væltet ind i kammeret. Ellers som beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat
1991
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links