Faktaboks

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312813
Sted- og lokalitetsnummer
020211-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fredlyst af enkefru Birthe Hansen, Klevehøjgård. Dekl. tingl. 9.november 1926 MS (1929, S. Køhlert). 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 10 m. Mod S til vej. En høj, "Klevehøj", 4,80 x 23 m. Ca. 1/4 af højen mod N, NV og V er bortskåret og siden står stejlt, med et skred foroven; mindre beskæringer i de øvrige sider. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds,- mod S dog til vej. 442/54.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Klevehøj", den er paa den nordre Side aldeles afgravet med en brat Væg, paa de andre Sider er den ligeledes stærkt beskaaret. Den har været ca. 15' høj. I Højen har man fundet Bronzesværd og Urner. (Om Klevehøj gaar der det Sagn, at en Aften, da nogle Piger sad og malkede Køer oppe paa Højen, aabnede denne sig pludselig, og Pigerne forsvandt i den, medens Mælkespandene blev staaende. Da dette opdagedes, vilde Bønderne udgrave Højen for at befrie Pigerne, men efter at være komne tilstrækkelig langt ned, saa de to hvide Svaner flyve ud af Højen. De gravede imidlertid videre for at ødelægge Troldfolkene og opdagede da to store tunge Kister, som de formodede indeholdt Guld, men næppe havde de taget fat paa disse, før de saa Sengeløse By staa i Luer. De slap øjeblikkelig Kisterne og ilede hjem til Byen for om mulig at redde deres Ejendele, men Skjønnede da, at det hele kun var Øjenforblændelse, atter vendte de ud til Højen for at hente Kisterne, men imidlertid havde Troldfolkene slæbt disse bort). Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1889
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Klevehøj", 4,80 x 23 m, ca. 1/4 del af højen mod N NV og V er bortskåret og siden står stejlt, med et skred foroven, mindre beskæringer i de øvrige sider. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds - mod S dog til vej. 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. GI-målepunkt på højtop. Bevokset med lave løvtræer/-buske langs højfod, især i S, men ikke af skæmmende karakter. Iøvrigt græsklædt, dog ubevokset under træer. En rævegrav i højsiden i NØ. Beliggende få m N for ret trafikeret asfaltvej, men frit i ager. Skønt ikke misklædende burde buskene måske udtyndes. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. størrelsen. Ikke offentligt tilgængelig, men asfaltvej med parkeringsmulighed 10 m fra højfod. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links