Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302632
Sted- og lokalitetsnummer
010202-101
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 19 m, hvori findes en jættestue. Græsklædt med træer i ager. Ny beskrivelse 1961: Høj, 2,5 x 25 m, med ødelagt jættestue. Sydvest- og sydsiden noget afgravet i gammel tid, og det samme gælder øst- og nord- østsiden, men højen er bortset fra visse uregelmæssigheder ret godt bevaret. Indgangen til kammeret ses i sydøst, hvor der midt på højen ses 3 større og en mindre stenblok, vist afsprængt og ude af leje. I top er der en ca. 4 m bred og ca. 1 m dyb sænkning, hvori der mod vest ses en meget stor stenblok (ca. 1,5 m. lang og 0,6 m. bred) og mod øst 5 større stenblokke, alle vist ude af leje; mod nord ses 1 vist afsprængt stenblok, og vest for denne anes endnu 1 stor sten og mellem disse 2 en mindre sten. Højen er bevokset med græs og fyr og ligger i græsgroet, udyrket areal (antagelig sommerhusgrund). Der er ingen nye skader på mindesmærket.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå en højning i terrainet vest for gården eller bolstedet ligger en høj "Klingerbakke" kaldet omtr. 56' i diam. af en temmelig flad form. Den indeslutter en forstyrret større gangbygning, hvis kammer, som må antages at have en længde af henved 20', endnu er til dels fyldt og dækket af overliggere, medens gangen, som vender mod sø og har en længde af omtr. 16'-18' har været helt udgravet, ved hvilken lejlighed et forholdsvis vel bevaret menneskeskelet er set liggende på langs i gangen. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 19 m. hvori findes en Jættestue. Græsklædt med Træer i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPå grund af overgroning kunne kun ses en stor og en mindre sten i det sandsynlige kammerområde, vel en bæresten og en nedvæltet dæksten. Hertil en sten i antagne gangforløb. Bevokset med ganske mange gamle fyrre og birke på sider og ved fod. En del lave graner ind imellem. Bunddække af græs med knæhøje urter. Beliggende i vildtvoksende "have" af skovkarakter med især birke og fyrre. En del affald på grunden, bl.a. 2 bilvrag, det nærmeste 8 m fra højfod i N. ** Seværdighedsforklaring ** Aldeles useværdig. Ikke offentligt tilgængelig. Parkeringsmulighed klos op ad højen på indkørslen foran den (beboede) mølle. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links