Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312623
Sted- og lokalitetsnummer
020404-6
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Kongehøj" 5-6 x 20 m. Ret stejle sider. affladet i toppen med større fordybning i midten, der næsten når til bunden og udmunder mod øst. Bevokset med krat. Tinglysning af højen med følgende tekst: **************************************** Høj, "Kongehøj", 5 x 20 m. Ret stejle sider, affladet top med ældre nedgravning, ca. 4 x 4 m stor og 1,5 m dyb, med skakt ud mod ØNØ.

Undersøgelseshistorie

1825
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1825
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund fra marken nær højen.
1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKongehøi, affladet i Toppen, med en Fordybning i Midten, der næsten naaer til Bunden og udmunder imod Ø, henimod Ø-Udkanten fandt Kridgsraad Schiøtz en V-Ø 10' lang og 3' bred Kiste med flade Sidestene og flade Dækstene, ovenpaa disse laa en Dynge Smaastene, som var bedækket med Tang. I Kisten laa et Skelet og et Bronzesværd. I samme Høi fandtes: 2 Knive, 1 Pincette og Brudstykker af Naale, Alt af Bronze. (Mno. MCCCIV, MCCCXXV- MCCCXXVII). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1889
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kongehøj", 5-6 x 20 m. Ret stejle Sider. Affladet i Toppen med større Fordybning i Midten, der næsten gaar til Bunden og udmunder mod Ø. Bev. med Krat.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3126:23, Status: B
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKongehøj. Højmål ca. 5x20x20 m, rundet med ret stejle sider og flad top, hvor der er en ældre nedgravning, mål ca 4x4x1,5 m dyb med "skakt" ud mod ØNØ. Tæt bevoksning - indgen synlig fredningssten. Den ligger ved siden af en grusvej ca 500 m fra offentlig vej. Placeret højt på langstrakt bakke med vidt udsyn over Roskilde Fjord. Stier op ad højside. Foto M.B. 1989 i forbindelse med tinglysning. Foto: 10:20:22. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt placeret i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Kongehøj", 5 x 20 m . Ret stejle sider, affladet top med ældre nedgravning, ca. 4 x 4 m stor og 1,5 m dyb, med skakt ud mod ØNØ.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links