Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
39072
Sted- og lokalitetsnummer
200405-46
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Toftlund, art.220, bd.V, bl.67, kortbl.7, prcl.86/21. Tingl.: 23/4 1925 (forhen fredlyst under Haderslev Amts Museum. Afmærkn.: MS (1929, Th. Thomsen) mod nord nær ved fod. Høj, 1,3 x 18 m. I top to huller hver ca. 3 x 4 m store, i det østlige ses lidt af en større sten. Mod syd og sydøst ses hvert sted en ca. 2 x 3 m stor hulning. Overfladen ujævn, alle beska- digelser tilgroet. Græsgroet med lidt buske, i udkant af ager.

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, c 1.25 M. høj, Diam 17 M. Stærkt medtaget. I syd ses et græsgroet Hul, i Vest et større tildels ikke tilgroet, i dette Sydvestside ses Resten af en Dynge hovedstore og større Sten, NØ derfor skimtes et Par store Sten, maaske af den Kiste, der skal være i Højen, men som efter Direktør Lunds Angivelse skal være blevet tildækket i Krigstiden. Fra Øst er der foretaget en større firkantet Indgravning. Højen, der er fredlyst [[1925]], er beskyttet ved en tresidet Indhegning. Nationalmuseet har nu fornyet Indhegningen og ladet Højen noget udbedre.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,3 x 18 m. I top to huller hver ca. 3 x 4 m store, i det østlige ses lidt af en større sten. Mod syd og sydøst ses hvert sted en ca. 2 x 3 m stor hulning. Overfladen ujævn, alle beskadigelser tilgroede. Mod nord nær fod en MS. Græsgroet med lidt buske, i udkant af ager.
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Uspecificeret aktivitet - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links