bænk i 2m zone mod SØ
.
bænk i 2m zone mod SV
.
bænk i 2m zone mod NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322063
Sted- og lokalitetsnummer
030110-69
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3220-63, 62, 64, 65, 66. Høj, 2,5 x 20 m. Græsklædt i ager. Bevokset med enkelte træer og buske. Stort tilgroet hul i top, hvori stor sten er syn- lig. Tilgroet indgravning fra SØ.

Undersøgelseshistorie

1925
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet 1925 af brødrene Lerche. Foto af urner = neg.nr: 8893-97.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,5 x 20 m. Græsklædt i Ager. Bevokset med enkelte Træer og Buske. Stort tilgroet Hul i Top, hvori stor sten er synlig. Tilgroet Indgravning fra SØ.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2,6 x 24,0 x 20,0 m. Stor høj, i hvis top der ses en nedgravning, der måler ca. 4 x 6 m. og er 0,5 m. dyb. I nedgravningen ses 2 store sten. Højen ligger i et anlæg vest for Arnæs-værket. Fra højen og til nærmeste beplantning er 10 m. Selv om Arnæs-værket ligger mere end 100 m. fra fortidsmindet, domineres omgivelserne fuldsændigt af dette værk. ** Seværdighedsforklaring ** Adgang kun til fods. Mange besøgende, der følger stien ned til stranden - særligt i badesæsonen - , passerer forbi anlægget. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links