2496 oversigt. Set fra ØNØ.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
362815
Sted- og lokalitetsnummer
050106-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 31/1 1902 og 24/5 1932. Høj, 3 x 15 m. Stærkt toppet. Grusgrav ved foden. I øst- siden gl. indgravning, hvori stor sten. I tæt krat.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi, 60-65 Fod i Tværmaal, 5- 5 1/2 Alen høi, stærkt toppet. Ved dens Fod findes en stor Grusgrav. I den østre Side af Høien er for en Del Aar siden taget store Sten, der dannede en stor Kiste, hvori fandtes Menneskeben. I Jordfylden synes der at være mange større og mindre Sten. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1875
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 15 m. stærkt toppet. Grusgrav ved Foden. I Ø. Side gl. Indgravning, hvori stor Sten. I tæt Krat.[Også fredn. 1932].
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Måler 3,0 x 22,0 x 18,0 m. Gammel sti gravet gennem Ø-siden af højen, i skråningen ses et par store sten. Ved N-enden af højen en lille, tilgroet grusgrav. SØ for højen et ældre kolonihavehus, flyttet hertil ca. 1968. Desuden en maskine og nogle oplagrede mistbænke, der lovedes flyttet. Ejeren var godt klar over, at huset var uheldigt, men tænkte ikke over noget, da huset blev flyttet til stedet. Fra Køge har man tidligere sagt, at man ville se gennem fingrene med det (Dommer?, Museum?). De to høje ses fra vejen S for åen. Ejeren sørger for at holde bevoksningen lidt i ave. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. To meterstore sten i gammel indgravning i højside i øst.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links