Oversigt over område, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Furesø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292916
Sted- og lokalitetsnummer
020216-40
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stensætning, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Forhøjning, ca. 10 m i tværmål, hæver sig ca. 30 - 40 cm over den nuværende eng-overflade. Ovenpå ses en stensamling i kreds, ca. 5 m lang (n-s), 4 m bred (ø-v) sat af 12 sten, den nordlig- ste og den sydligste sten er de to største, hver på godt 1 m i diameter. I midten ligger rester, der ligner et kammer, ca. 75 cm bred, mod vest ligger kun een sten, ca. 1 m lang, mod øst en af samme størrelse, samt en på 50 cm's længde. Stenen i nord- gavlen er ca. 60 cm lang. Anlægget gør et dysseagtigt indtryk. Ligger syd for Farum sø i en engstrækning, kaldet "Sækken".

Undersøgelseshistorie

1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForhøjning, ca. 10 m i tværmål, hæver sig ca. 30-40 cm. over den nuværende engoverflade. Ovenpå ses en stensamling i kreds, ca. 5 m lang N-S), 4 m bred (Ø-V) sat af 12 sten, den nordligste og den sydligste sten er de to største, hver på godt 1 m i diameter. I midten ligger rester, der ligner et kammer, ca. 75 cm. bred, mod V ligger kun een sten, ca. 1 m lang, mod Ø en af samme størrelse, samt en på 50 cm's længde. Stenen i nordgavlen er ca. 60 cm. lang. Anlægget gør et dysseagtigt indtryk, ligger S for Farum sø i engstrækning, kaldet "Sækken".
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål. Høj: 0,2 x 10 x 0,89 m. Kammer: 1,2 x 0,75 m. Stenkreds: diam. (indre mål) ca.5 m i N-V, ca. 3,5 m i Ø-V. Dysse i lav høj. Højen er meget lav, næppe mere end 0,2 m. Længde i N-S ca. 10 m, i Ø-V ca. 8 m. I højens nordlige del ses rester af et lille kammer bestående af 3 sten, hvoraf 1 aflang, meterlang sten mod V og 2 ca.1/2 m store sten mod Ø. Kammerets bredde er ca. 0,75 m og dets længde ca.1,2 m. Rundt om kammeret ses sten fra en kreds: mod N en godt meterstor sten, mod Ø 4 mindre sten, mod V 2 og mod N en godt meterstor sten. Mellem sidstnævnte og kammeret er en sænkning i markoverfladen. Kredsens diam.(indre mål) ca.5 m i N-S og ca.3,5 m i Ø-V. I kredsen SV for kammeret vokser en stor el. Fortidsmindet udgør en lille højning i et meget sumpet område og er omgivet af kareldun. Området er så vådt, at man kun kan komme hen til fortidsmindet når der er is på vandet. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links