222 oversigt. Set fra Ø.
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
382320
Sted- og lokalitetsnummer
040509-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/8 1907, Gdr. Joseph Hincheli i henhold til reser- vation i skøde. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj, 3,75 x 22 m. Træbevokset i ager. Tidligere benyttet som lystanlæg.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi, 22 Meter i Tværmaal, 3 3/4 M høi Omdannet til Lysthus og Beplantet. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er beliggende paa et lavt Bakkedrag med Retning Ø-V. Den er tæt bevoxet med Ege- og Asketræer samt mange Krat- og Prydbuske. I Vestsiden en frisk Rævegrav, paa Overfladen flere Steder ældre tilgroede Afskrabninger (mulig for en del Rest af tidligere Ganganlæg), men ingen dybere Nedgravninger eller alvorligere Beskadigelser. Saavidt ses for den tætte Bevoxning, er Høiens oprindelige Form væsentlig uforandret. Paa Toppen henligger en enkelt c. 3' stor Sten og flere mindre. Den omgivende Mark sænket ved Pløjningen, der dog næppe paa noget Sted er ført ind til selve Høiens Fod. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 3/4 x 22 m. Træbevokset i Ager. Tidl. ben. som Lystanlæg. [Jvf.j.nr.64/33].
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Næstved MuseumEfter gennemgang af ældre sager tilføjes nedenstående tekst om højen fra besigtigelse 1984 (uden initialer): Stor ret velbevaret høj. Den måler ca. 3,75x22x22 m med spor efter ældre snoet sti op ad højen, ret flad top, hvor der ses en større og tre mindre sten mod nord, sekundære? Højen er bevokset med ældre fyrretræer og ældre egetræer samt buske ved fod. Ret lavt i åbent landskab nær Bjørnebæk mod vest, ca. 400 m til landbrug.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Den måler ca. 3,75 x 22 x 22 m med spor efter ældre snoet sti op ad højsiden, ret flad top, hvor der ses 1 større og 3 mindre sten mod N, rager ca. 0,1 m op, sekundære ? Mod SV findes en ældre træbænk. Højen er bevokset med ældre fyrretræer og ældre egetræer samt buske ved fod. Bænken ser ret gammel ud og er ret tilgroet, så den ikke ses på afstand - ikke påtalt. Ret lavt i et åbent landskab nær Bjørnebæk mod V, ca. 400 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, ret velbevaret høj. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten sat i højside i SØ.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links