Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380625
Sted- og lokalitetsnummer
210104-10
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lindet skov, art. 1, k.bl. 1, parc. II (I-1). Høj, 0,90 m høj, ca. 18 m i diameter. Omrids udflydende, overfladen ujævn. Sænkning i top. Ø herfor en stor sten, 2,65 m lang (i Ø-V-lig retning), 1,40 m bred og mindst 0,60 m høj. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav rund Højning, c 0.90 M. høj, Diam. 18 M. Beplantet med Smaabirk i en Indhegning i Skoven. Mod Øst nær Foden ligger en stor Sten, 2.65 M. lang i Ø-V, 1.40 M. bred, synlig Højde 0.55.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,90 m høj, ca. 18 m i diameter. Omrids udflydende, overfladen ujævn. Sænkning i top. Ø herfor en stor sten, 2,65 m lang (i Ø-V-lig retning), 1,40 m bred og mindst 0,60 m høj sten. Træbevokset i skov.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1977
Museal udgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOrienterende undersøgelse af formodet runddysse. Der fandtes en formodet hhv. dæksten og bæresten i forbindelse med et formodet kammer. I området sås en hel del større og mindre overvejende flade og itubrudte sten, og blandt dem fandtes en økse og en mejsel. Med stenspyd konstateredes en del mindre sten i højen, men ingen randsten. Anlægget ansås ikke for restaureringsværdigt.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links