Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322632
Sted- og lokalitetsnummer
020603-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3226-33, 32. Runddysse med rester af kammer, højen ca. 1,5 x 10 m. På midten 2 sten af kammer, 2,33 og 0,75 m lange. På højens side ligger en større sten. Bevokset med krat.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en Runddysse. Paa Midten af en Høi, der er 35' i diam. 4' h, staa to store Sten, af hvilke den længste er 7' og aa tværs af dem en lavere, 2 1/2' l. Sten, der have været Sidesten i et ganske ødelagt Gravkammer. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse med Rester af Kammer. Højen ca. 1 1/2 x 10 m. Paa Midten 2 Sten af Kammer, 2 1/3 og 3/4 m lange. Paa Højens Side ligger en større Sten. Bev. med Krat.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, der måler 1,5x10x10 m. Der ligger 3 sten på højen. 2 omtrent på midten, den ene er aflang og måler ca 2,3 m med N-S'lig retning og en anden N herfor måler ca 0,8 m, begge rager ca 40 cm over højen - antagelig rest af kammeret. På nordsiden ligger en større sten, randsten? Ligger ca 5 m fra offentlig vej og 40 m fra grusgrav - beplantede sider. Ligger på forholdsvis jævn moræneflade neden for småbakket område, vidt udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Placeret i område med mange fortidsminder, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links