oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra vest
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
36266
Sted- og lokalitetsnummer
040215-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/6 1884 (købt). Afmærkn.: MS. 1936, Raklev "Lodnehøj", 20 m i diam. omsluttende en dobbeltjættestue. Kammer af 15 bæresten i hver langside og 2 for hver ende. Ved 2 bæresten er dette store rum skilt i 2 dele. Ingen dæk- sten. Til sydlige rum gang med 8 par sidesten og 3 dæksten. Til nordre rum gang med 7 par sidesten og 3 dæksten. I begge gange er der karmsten. Prægtigt mindesmærke. 7/3-44 givet tilladelse til stærk nedskæring af trævæksten omkring højen. NMI.: 1944: Tjørnekrattet på højen ryddet. journ.nr. 296/44

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund lav Høj c. 56' vid, der aabenbart indeslutter en dobbelt Gangbygning. Dækstenene til Kamrene have ligget frit ovenpaa Højen, paa en nær, (sprængt) ere de alle bortførte, de sidste i Vinteren 1882-1883. Af Dækstenene over Gangene kan kun en enkelt ses. - Gravene ere, hvad Indholdet angaar, fuldstændig ubeskadigede. Udgravning tilbudt Museet af Bonden til Foraaret 1884. Højen kaldes Lodnehøje.
1884
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Loddenhøj" 20 m. i Diam. omsluttende en dobb. Jættestue. Kammer af 15 Bæresten i hver Langside og 2 for hver Ende. Ved 2 Bæresten er dette store Rum skilt i 2 Dele. Ingen Dæksten. Til sydlige Rum Gang med 8 Par Sidesten og 3 Dæksten. Til nordre Rum Gang med 7 Par Sidesten og 3 Dæksten. I begge Gange er der Karmsten. Prægtigt Mindesmærke.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lodnehøj". Kammeret overgroet med hyld og urter, men synes at svare til beskrivelsen. Bevoksning: Krat, græs. Foto: S/H, film 22, opt. 14-18, N-lige kammer, S-lige kammer, høj fra V.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet, som er stærkt overgroet af brændenælder.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links