Oversigt set fra Ø
.
Sten i højens indre, set fra S
.
Den stejlt afgravede side mod V, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171354
Sted- og lokalitetsnummer
140706-106
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 3,5 x 20 (Ø-V) x 30 (N-S) m. Vestsiden afgravet. Fra øst og til over midten et vældigt nu tilgroet skår. Ca. 6 m fra østsiden ses rester af et stenkammer, nemlig en stor flad overligger ca. 2 x 1,5 m stor, hvi- lende mod nord på 2 bærestene. Umiddelbart syd for overliggeren står to andre bæresten, ca. 0,5 m over jorden. Græs-lynggroet, i ager.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 80 F. lang, 60 F. br. 18 F. høi. Fra Midten og ud mod Vest er Høien udgravet lige til Bunden. I det gravede Hul Rester af et ødelagt Gravkammer. Overliggeren, 8 F. lang, 7 F. 3 T. bred hviler med den ene Side paa to Bæresten, den anden er sunket ned i Gravkammeret. To af Sidestenene staa paa deres Plads sø for Overliggeren, den ene er 3 F. 7 T. br. 4 F. 2 T. høi, den anden er 3 F. 10 T br, 3 F 6 T høi. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest 3,5 x 20 (Ø-V) x 30 (N-S) m. Vestsiden afgravet. Fra Øst til over midten et vældigt nu tilgroet skaar. Ca. 6 m fra Østsiden ses rester af et stenkammer, nemlig en stor flad overligger ca. 2 x 1,5 m stor, hvilende mod Nord paa 2 bæresten. Umiddelbart Syd for Overliggeren staar to andre bæresten, ca. 0,50 m over jorden. Græs-lynggroet, i ager. Tingl 7/5 49[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med stor indgravning fra Ø som beskrevet. Stenkammeret (antagelig et dyssekammer) i indgravningens N-side ses stadig men nu så overgroet, at kun den sydlige ende af dækstenen er synlig, samt de foran denne stående 2 (bæresten). Bevoksning: 1990: Løvkrat og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links