Oversigt, set fra S
.
Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28288
Sted- og lokalitetsnummer
010314-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Lundehøj", 5 x 25 m; østlige og nordlige side stærkt afgra- vet; mange rævegrave.

Undersøgelseshistorie

1872
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen på Nr.9. Øst for Vejen til Herløv, afsatte Sten bærer Navnet "Højsten" og skal efter Sagnet være bleven kastet af en Kæmpe fra "Lundshøj"..efter Herløv Kirke..Efter Højen har Gården Nr. 11 fået Navnet "Lundshøjgård". Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1872
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lundehøi", paa en Bakke, 22 1/3' høi, 88' i Diameter N.-S. Den østl. og nordl. Del er bortgraven, men Bunden ikke naaet. Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lundehøj", 5 x 25 m, østl. og nordl. Side stærkt afgravet, mange Rævegrave.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 5,3 x 25,0 x 22,0 m. Stærkt afgravet i Ø- og N-siden, desuden er toppen meget forgravet og siderne meget ujævne. Stærkt tilgroet. Rævegrave mange steder i højen, spor af kunstige rævegrave, idet der ligger spredte småstykker af cementrør flere steder på højside. Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links