oversigt, set fra SSV
.
oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra VNV
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35277
Sted- og lokalitetsnummer
050107-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj i Krageskoven. 1,5 x 20 m. Flad top, indsunket p.gr. af gammelt vejspor. Bev. med store bøge.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt ved foregaaende ligger en Høj af lignende Størrelse [som sb.4], den har dog maaske oprindelig været noget højere, men Anlæget af et Lysthus, som usikkert mindedes, og hvorfra Navnet "Lystehøj" skulde skrive sig, ligesom Skovvejen, der nu gaar over den, kunne have bidraget til at udjævne den noget. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj i Krageskoven, 1 1/2 x 20 m. Flad Top, ]indsvundet[ indsænket paa Gr. af gl. Vejspor. Bev. med store Bøge.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. flad top, meget ujævn. Hele højen er temmelig ujævn. I højens NØ-kvadrant er to kunstige rævegrave, som munder ud ca 3 m fra højfoden. Gangene er ca 5 m lange. Der har været gravet i højen der hvor gangene støder sammen, dog ikke nylig. Et gammelt spor fører op på højen i den SV kvadrant. Bevokset med et par gamle bøgetræer, græs med noget mos samt hindbærkrat. Der er en plantage med 9-10 år gamle grantræer ca 2 m Ø for højfoden. Beliggende ca 60 m fra skovvej og ca 2 m SV for 3527-8. NB: Højen er forkert afsat på målebordsbladet. . Andet: § 48. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links