Foto af fortidsmindet
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312231
Sted- og lokalitetsnummer
030608-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vandbeholder/Vandtårn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Møllehøj", 1,5 x 18 m. I siden nedgravet en gammel vandbeholder, 2 m h, 5 m i diam. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa temmelig høit Terrain ligger en med Træer beplantet, i Toppen stærkt affladet Høi, 4-5' høi, 65' i Tværm. Enkelte Randsten spores. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Møllehøj", 1,5 x 18 m. I Siden nedgravet en gammel Vandbeholder, 2 m. h., 5 m. i Diam. Træbevokset i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, Møllehøj. Vandbeholder nedgravet i vestlige side. Dimensioner skridtet af. Gamle stenbunker. Flere ikke opfyldte huller og rester af bivuark fra militærøvelse for ca 2 år siden (Amber express). Vandbeholder nedgravet i ældre tid i vestlige side af højen. Nybeplantning foretaget i 6 m bred bræmme fra højen og mod nord mod Særslev bageri. Ejeren gjort opmærksom på at dette rent faktisk strider mod §53. Beplantningen bestod af gran og løvtræer. Af disse var de fleste grantræer gået ud. Beplantningen bevirkede, at der blev friholdt et areal, der gav let adgang til højen og burde derfor opretholdes. Ejeren ønskede at hegne højen og sætte får på græs, hvilket der umiddelbart ikke kunne indvendes noget imod. Mål: 1,7x17x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Fra højen en fin udsigt mos Særslev kirke. Hvis vandtårnet blev fjernet og højen plejet vil den indgå pænt i landskabet og være ret seværdig fra Særslev kirke og passe ind i kirkeomgivelserne. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links