kammer, set fra ØSØ
.
oversigt, set fra SSØ
.
oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292651
Sted- og lokalitetsnummer
010203-85
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn. MS 1890 Dyssekammer "Møllehøjs Dys", bestående af 4 sidesten, 1 tærskelsten, 1 overligger på plads og 1 gangsten. I plantning.

Undersøgelseshistorie

1862
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1862
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt nord for gården ligger en dysse "Møllehøj" kaldet, en navn, der synes at tyde hen på, at den tidligere har været omgiven af (dækket med(?) en høj. Kun nærmest dyssen ses ved de talrige flintskærver spor af en sådan opfyldning. Dyssen består af et fritstående gravkammer, dækket af en højrygget overligger og dannet af 4 sidestene (femkant i grundplan 5'6" efter længden, 4'6" efter bredden og 4' højt) med en 2'1" bred åbning mod s.ø., i hvilken ligger en 7" høj, 2'1" lang tærskelsten. Udenfor åbningen støder til den n.ø. side en smal sten til kammeret, med den yderste ende 2'11" fra dette. Den er tydeligt en rest af en oprindelig næppe meget længere indgang. Denne dysse er fredlyst ved indenrigsministeriets skrivelse af 27 okt. 1849 til Frederiksborg amthus, men intet herom er indført i skødet. At dyssen dog vides fredlyst viser den 11 al. brede beplantede alle, hvormed man har imødekommet pålægget om at give adgang til mindesmærket.
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, "Møllehøjs Dys", bestaaende af 4 Sidesten, 1 Tærskelsten, 1 Overligger paa Plads og 1 Gangsten. I Plantning.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer "Møllehøjsdys". 4 sidesten, 1 overligger in situ, 1 tærskelsten, 1 gangsten. Velholdt på en lille græsplæne omgivet af træbeplantning domin. af 3 høje fyrretræer og nogle grantreæer - der dog skjuler dyssen på afstand. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret - konstruktionen tydelig - smukt eksemplar.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links