3
.
3
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
3624182
Sted- og lokalitetsnummer
040113-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/11 1885 Gdr. Henrik Petersen Afmærkn.: MS, 1887 Runddysse, "Mølsødysse". Høj, 0,5 x 12 m. Randsten 21. Fir- kantet kammer Ø-V bygget af 3 bæresten (heraf 2 mod N.) og 1 tærskelsten samt 1 dæksten med skålformede fordybninger. Særdeles smukt mindesmærke. Græsklædt. I ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.1. Tæt østlig for Vester-Skoven og nordlig for Gaardens Marker ligger paa jævn Flade et aflangt, stensat Gravkammer, med Længderetning Vest-Øst, omgivet af en firsidet Stenkreds, omtrent 30 Fod i Tværmaal. I Stenkredsen findes 6 staaende, 3 halvt omstyrtede og 10 liggende Sten. Jordhøien indenfor Kreden er høist 2' høi. Gravkisten, dannet af 4 Sidesten, af hvilke 2 i den nordre Side, er aaben mod Øst, en jorddækket Sten udenfor Kisten er muligvis den oprindelige Endesten mod Øst. Overliggeren er sunken noget ud fra sin oprindelige Plads, dens overside er dækket af de sædvanlige, skaalformede Huller. Overligger og Endesten mod Vest ere øiensynlig flækkede ud af 1 Sten. Kisten er udgravet, indvendig Høide nu 3'. Bevoksning: 1981: Græs
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse c. 30' i Diam. "Mølsøvdys" (se S.M.). Antallet af de skaalformede Fordybninger i Dækstenen er c. 15. Bevoksning: 1981: Græs
1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse "Mølsødyssen". Høj, 0.5 x 12 m. Randsten: 21. Firkantet Kammer Ø.-V. bygget af 4 Bæresten (heraf 2 mod N.) og 1 Tærskelsten samt 1 Dæksten med skaalformede Fordybninger. Særdeles smukt Mindesmærke. Græsklædt. I Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Molsdysse" Mål: 1,2 x 12 x 10 m Runddysse med 21 randsten, hvoraf nogle er revnede. Høj. I højen et kammer, orienteret Ø-V, med 2 bæresten i N, 1 i V og 1 stor i S. Tærskelsten i Ø. Stor overligger med en del skålformede fordybninger. Højen overgroet med nælder o.l. Ved siden af højen et æbletræ. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse af svære sten. Ikke tilgængelig, eller synlig fra vest. Bevoksning: 1981: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links