fordybning i højtop, set fra øst
.
højrest, set fra NV
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292681
Sted- og lokalitetsnummer
010203-95
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2926:81 Gravhøj. ”Maglehøj”. 12 m i diameter, 1 m høj. Fordybning i top 3,5 x 5 x 0,7 m.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Maglehøj" sønden for gården, der 1849 blev fredet ved indenrigsministeriets under matr.no. 4 [sb.85] anførte skrivelse, men ikke indførtes som fredet i skødet har i længere tid været overpløjet. Derved har man omsider nået den dynge af håndstene, som danner højens kærne, og imellem disse stene har man på en strækning omtrent 2 1/2 al. i kvadrat truffet på 8 urner, som alle hensmuldrede. De vare af forskellig størrelse, en havde låg. På en nær, som indeholdt en halv benring, gemte de intet uden brændte ben.
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2016
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumDer er tale om en sølle højrest, som ligger på en bakkeknold syd for Tørslev. Både højen og bakken er der tidligere blevet gravet i. Den sydøstlige del af bakken og en stor del af den sydøstlige højside er i den forbindelse forsvundet. Højens afgrænsning er således diffus og det er umiddelbart svært at se at der har været tale om en gravhøj. En 5 meter lang og 3,5 m bred fordybning i det der engang har været højtoppen, vidner om tidligere tiders grustagning eller røvergravning i højen. Hullets dybde er op til 70 cm dybt. Højfyld synes at være deponeret på vestsiden af hullet. Højfyld synes også at være deponeret på hhv. NØ- og SV-siden af højen. Her kan den største bredde af højen måles til 14 meter. Andre steder måler bredden ca. 10 meter. Bevoksningen på højen er græs og tjørnebuske.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links