Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
292220
Sted- og lokalitetsnummer
030403-52
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerl.: Ordrup og Kaarup. Høj, 2,5 x 17 m. Mere end halvdelen helt bortgravet. Resten står med nøgen lodret skrænt mod NØ. Centralgraven muligt urørt. Græsklædt i ager. Tinglyses ikke. Højen synlig i terrænet, men fuldstændig overpløj (18.9. 1985).

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod N. har paa Bakkeryggen ligget 5 Høje [sb.52-56] paa Rad, der ere overpløjede, naar undtages den Del af den nordl. Høj [sb.52], der ligger indenfor Skjellet til denne Lod ....Ligesom ....have de været pløjede i de sidste 20 Aar [siden 1854]. Af Fund mindes ingen.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 17 m. Mere end Halvdelen helt bortgravet. Resten staar med nøgen, lodret Skrænt mod NØ. Centralgraven muligt urørt. Græsklædt i Ager.
1957
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNationalmuseet foretog i 1955-58 en undersøgelse af den delvis ødelagte højrække "Manghøje", sb.52-56, af gravhøjen sb. 52 var der kun en rest tilbage. Midt i denne blev der afdækket en stendynge, ca. 8 m i diameter, som indeholdt fire grave med ubrændt lig fra ældre bronzealder og en yngre brandgrav, der senere var gravet ned i højen. I ingen af disse grave blev der fundet mere end højst et par smågenstande. Uden for højens centrale stendynge lå til gengæld en kvindegrav med et rigere udstyr. Graven, der var anlagt efter de andre grave med ubrændt lig, bestod af en næsten helt opløst trækiste, i siderne støttet med sten. Gravgaverne omfattede en dolk, en bælteplade og et lille stykke af et spiralformet rør, det hele af bronze, desuden tre perler af rav, tre af turkisblåt glas og en af perlemor.
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningI forbindelse med nyberejsningen i den nordlige del af Vestsjællands amt kunne det konstateres, at en del C-fredede høje enten var overpløjede eller på anden måde sløjfede. De vil derfor ikke blive tinglyst. Det gælder også for denne høj med fredn.nr. 2922- 20.
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,D

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links