deponeret jernaffald, set fra øst
.
oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322068
Sted- og lokalitetsnummer
030110-40
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/4 1924, kammerherre, hofjægermester C.C.L. lens- greve Lerche til Lerchenborg. Afmærkn.: MS 1924, J. Raklev. Jættestue i høj. Græsklædt i ager. Højen ovalt afpløjet 10 x 14 m. Jættestuekammer udgravet og uden dæksten 3,25 x 2 m stort. Gang i syd ca. 4 m lang. NMI: (Beskrivelsen i deklarationen er efter sognebeskrivel- sen fra 1881).

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Gangbygning, der ikke er udgraven. Frit ovenpaa Kammeret ses 3 sprængte Dækstene, der antyde Kammeret c. 15' l. Gangen er 14' l. Højen er omsat med Randstene, der danne en Kreds af c. 50' i Diameter midt i hvilken Kammeret ligger. Foden er ved Pløjning afskaaren i Firkant tildels indenfor Randstenene. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1884
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue i Høj. Græsklædt i Ager. Højen ovalt afpløjet. 10 x 14 m. Jættestuekamret udgravet og uden Dæksten. 3,25 x 2 m. stort. Gang uden Dæksten i Syd, ca. 4 m. lang (Beskrivelsen i Deklarationen er efter Sognebeskrivelse fra 1881.)
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,8 x 24,0 x 20,0 m., med jættestuekammer. I kammeret ses 13 bæresten, men ingen overliggere. Gangen er vendt mod SØ og her taltes 4 gangsten, mindre gangsten kan være skjult i højt græs. SV for kammeret sås flere store sten på højsiden. Stenene havde tydelige sprængningsmærker og kan være søndersprængte dæksten. Granit-M.S. sås ikke, kan være skjult i højt græs. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ses tydeligt fra vejen. Den ligger tæt ved 3220-67. Adgang fra markvej, hvorfra kort trampesti kunne etableres. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links