Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
20051
Sted- og lokalitetsnummer
180507-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, sydl. del omrodet og udgravet for nylig, tilplantet med graner, nordlige del overpløjet.

Undersøgelseshistorie

1877
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Dyrs aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2005:1, Status: B
1981
Dyrkning/land- og skovbrug - Holstebro Museum
1981
Museal prøvegravning - Holstebro Museum
1993
Anmeldelse fra privat - Holstebro Museum
1994
Planlagt dyrkning - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1994
Museal udgravning - Holstebro Museum
1995
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links